La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.


Les  persones voluntàries  són aquelles que presten, de forma altruista, solidària i lliure, determinades tasques de suport al funcionament de la RESIDÈNCIA MONTBLANC,  per afavorir als residents,  contribuint a construir un model de societat millor.

QUÈ ES POT FER?

Algunes de les tasques que es poden realitzar a la Residència com a voluntaris són:

- Acompanyar a passejar
- Acompanyar al metge
- Fer companyia
- Llegir
- Escoltar
- Acompanyar a les sortides
- Distreure
- Fer costat
- Compartir una afició o habilitat
 
Si desitgeu més informació, si us plau, poseu-vos en contacte per telèfon o e-mail.
 
A Catalunya s’entén per voluntariat el conjunt de persones que efectuen una prestació voluntària de serveis cívics o socials, sense compensació econòmica, dins del marc d’una organització estable i democràtica sense afany de lucre, que comporti un compromís d’actuació a favor de la societat i la persona.
 
L’àmbit social ve caracteritzat per un objectiu comú que és el benestar de les persones, contribuint a la millora de la seva qualitat de vida, ja sigui des d’aspectes físics, psíquics o socioafectius. La tasca del voluntariat pren un relleu especial atesa la vulnerabilitat dels col•lectius amb els quals es treballa.
 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?