La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.
Fields marked with * are required.

Donacions.

Si desitja fer una donació, si us plau, ompli el formulari de l'esquerra i ens posarem en contacte amb vostè. De ben segur que la seva aportació contribuirà a la millora de la Residència.

 Incentius fiscals

La Institució Benèfica Assistencial Manresana, Fundació Privada, propietària de la Residència Montblanc,  es troba inclosa dintre de les entitats regulades pel Títol II de la Llei 49/2002 de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals.

A partir de 2016 les donacions de particulars gaudeixen de les següents deduccions:

  • Els primers 150,00€ tindràn un deducció del 75%. 
  • La resta de donació (que superi els 150,00€) gaudirà d’una deducció del 30%.

Si es manté o s’incrementa l’import donat durant varis anys a una mateixa entitat, es podrà gaudir d’una deducció addicional del 5% sobre el percentatge indicat del 30%.

Deducció de la quota de l'impost de societats:

Els subjectes passius de l'impost de societats tenen dret a deduir de la quota íntegra, minorada en les deduccions i bonificacions de l'impost de societats el 35 % de la base de la deducció. La base d'aquesta deducció no pot ser superior al 10 % de la base imposable pel període impositiu, les quantitats que superin aquest límit es poden aplicar en els períodes impositius que concloguin en els 10 anys immediats i successius.

S'afegeix un increment de la deducció per a aquelles empreses que en els dos anys immediatament anteriors hagin fet una donació amb dret de deducció a la mateixa entitat per un import igual o superior en cadascun d'ells al de la nova donació. Per a donacions realitzades durant el període impositiu de 2016 i successius, un 40%.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?