La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.


Les  persones voluntàries  són aquelles que presten, de forma altruista, solidària i lliure, determinades tasques de suport al funcionament de la RESIDÈNCIA MONTBLANC,  per afavorir als residents,  contribuint a construir un model de societat millor.

QUÈ ES POT FER?

Algunes de les tasques que es poden realitzar a la Residència com a voluntaris són:

- Acompanyar a passejar
- Acompanyar al metge
- Fer companyia
- Llegir
- Escoltar
- Acompanyar a les sortides
- Distreure
- Fer costat
- Compartir una afició o habilitat
 
Si desitgeu més informació, si us plau, poseu-vos en contacte per telèfon o e-mail.
 
A Catalunya s’entén per voluntariat el conjunt de persones que efectuen una prestació voluntària de serveis cívics o socials, sense compensació econòmica, dins del marc d’una organització estable i democràtica sense afany de lucre, que comporti un compromís d’actuació a favor de la societat i la persona.
 
L’àmbit social ve caracteritzat per un objectiu comú que és el benestar de les persones, contribuint a la millora de la seva qualitat de vida, ja sigui des d’aspectes físics, psíquics o socioafectius. La tasca del voluntariat pren un relleu especial atesa la vulnerabilitat dels col•lectius amb els quals es treballa.